Catalan Spanish

LA TEVA

IMMOBILIÀRIA

 

Compra-Venda:

- Pisos

- Locals

- Pàrkings.

Taxacions

Cèdules d'Habitabilitat

Certificats Energètics

ADMINISTRACIÓ DE

FINQUES I COMUNITATS

 

Comunitat de propietaris, administració de finques amb gestió professional.

Sala de reunions

Assessorament jurìdic

Assessorament tècnic

ASSESSORIA FISCAL

I COMPTABLE

 

Gestió fiscal de la seva empresa.

Assessorament i gestió tributaria.

Assessoria jurídica tributaria.

Comptabilitat en tot el cicle comptable desde la constituciò fins la presentaciò devant els registres corresponents.

Autònoms

ASSESSORAMENT I GESTIÓ

LABORAL

 

Assessorament actualitzat en matèria laboral per empresaris, autònoms, membres de pimes i emprenedors.

Seguretat Social, altas i baixes de societats i treballadors i autònoms.

Assessorament i defensa jurìdica en casos de conflictes laborals.

Gestiò salarial, fulls de salaris, contractes i liquidacions.

administrador fincas barcelona

Grup Pareto es un despatx integral dedicat a l’empresa, l’administració de finques i la venda immobiliària. Neix l’any 1981 a L’Hospitalet de Llobregat com una assessoria fiscal i laboral. Actualment oferim uns serveis professionals, amb més de 35 anys d’experiència en els sectors d’Assessoria laboral, Assessoria Fiscal, Administraciò de Finques, Immobiliària i Assessoria Jurídica.

Els nostres gestors assessoran a empreses i pimes, de manera professional i integral, tant en el sector laboral com fiscal.

En el àmbit laboral ens encarreguem de la gestió amb la Seguretat Social i les seves prestacions. Gestionem i confeccionem el fulls de salari dels treballadors, aixi com el IRPF i Seguritat Social.


En el àmbit fiscal ens ocupem de la comptabilitat de les empreses, el càlcul d’impostos, les declaracions del IVA, declaracions de renda, aixi com del assessorament fiscal i mercantil.

També oferim tots els serveis de forma integral per als treballadors autònoms.

L’administració de finques és un dels nostres màxims potencials. venda de pisos, lloguer de locals, servei inmobiliari i administració de comunitats amb sala de reunions própia. També tramitem Cèdules d’Habitabilitat, Certificats Energètics i els Contractes de Lloguer

Els nostres serveis jurídics assessoren i tramiten Herències, Desaucis, Clausules Sol i temes mercantils.

 

abogado online
Ley de propiedad horizontal